Benyt Dem af muligheden for en gratis første henvendelse

Såfremt det er muligt, besvarer vi gerne – og gratis – Deres spørgsmål med en kort e-mail. I nogle tilfælde kan vores svar kun danne udgangspunkt for problematikken, men vi vil under alle omstændigheder kunne fortælle dem, i hvilken retning man skal tænke i forbindelse med Deres problem, og hvilken fremgangsmåde vi anbefaler.

Naturligvis iagttager vi også allerede i denne tidlige fase advokatens tavshedspligt: Alle data og informationer, som vi modtager fra Dem – herunder også det faktum, at De har bedt os om vores råd – hemmeligholdes over for alle udenforstående.

Denne gratis første henvendelse er en service fra EUCONNEX og den enkelte EUCONNEX-partner. Ved at fremsende en henvendelse etableres ikke noget aftaleforhold mellem spørgeren og EUCONNEX eller EUCONNEX-partneren (advokat eller advokatfirma). Ej heller er der tale om en ordre fra spørgerens side.

Sample Contact Form