Επωφεληθείτε και εσείς από τη δυνατότητα μιας πρώτης ενημέρωσης χωρίς οικονομική επιβάρυνση

Στο μέτρο του δυνατού απαντούμε ευχαρίστως –και δωρεάν– στο ερώτημά σας με ένα σύντομο e-mail. Κάποιες φορές η απάντησή μας δεν θα μπορεί παρά να αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση του προβλήματος. Παρ’ όλα αυτά αυτά θα είμαστε σε θέση να σας υποδείξουμε σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθείτε και θα σας προτείνουμε τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.

Είναι αυτονόητο, ότι ήδη σε αυτό το στάδιο της πρώτης πληροφόρησης από ένα δικηγόρο, τηρούμε το δικηγορικό απόρρητο. Για όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς –ακόμη και για το γεγονός, ότι ζητήσατε τη συμβουλή μας– τηρούμε εχεμύθεια.

Αυτή η πρώτη δωρεάν επαφή είναι μια υπηρεσία της EUCONNEX και του κάθε συνεργάτη της. Η αποστολή ερωτήματός σας δεν συνεπάγεται τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του ερωτώντος και της EUCONNEX και του συνεργάτη της (δικηγόρου είτε δικηγορικής εταιρείας). Δεν πρόκειται για εντολή του ερωτώντος.

Sample Contact Form