Maak gebruik van de mogelijkheid van een gratis eerste aanvraag

Indien mogelijk antwoorden wij graag – en gratis – op uw vragen via een korte e-mail. In sommige gevallen zal ons antwoord slechts een eerste instap in de problematiek kunnen bieden. Maar tenminste kunnen wij U zeggen in welke richting men bij uw vraag moet nadenken en welke verder aanpak is aan te bevelen. Vanzelfsprekend nemen wij al in deze vroege fase van juridisch advies het beroepsgeheim in acht.

Sample Contact Form