De naam EUCONNEX staat voor: European Construction Law Networking Experts.

EUCONNEX IS EEN PANEUROPEES NETWERK van gespecialiseerde advocatenkantoren met een bijzonder vakkennis op gebied van bouwrecht, architectuur- en ingenieursrecht, vastgoedrecht, aanbestedingsrecht en verwante rechtsgebieden.

EUCONNEX, HET EUROPEES ADRES VOOR BOUWRECHT: Wij zijn in staat om uw onderneming in vele Europese landen een aangewezen expert te aan te bevelen die uw vragen met grote vakcompetentie kan beantwoorden en uw grensoverschrijdende plannen in het Europees buitenland met gebundelde ervaring van de EUCONNEX partners kan begeleiden. De EUCONNEX partners adviseren en representeren opdrachtgevers alsook opdrachtnemers in de private en openbare sector. Om te weten in welke landen wij vertegenwoordigd zijn, klik hier of rechts boven in de navigatiebalk op „landen“.

Voor onze klanten is deze bemiddeling als serviceprestatie kosteloos en niet verbindend.
Maak gebruik van de mogelijkheid van een kosteloze eerste aanvraag.

 


EUCONNEX: ONS GEMEENSCHAPPELIJK DOEL bestaat erin, om met onze specifieke nationale en Europese praktische ervaring in het bouw- en vastgoedrecht onze cliënten klanten met succes te helpen en hen optimaal in het respectievelijke buitenland te vertegenwoordigen.

MET EUCONNEX PROFITEREN onze cliënten van de nationale en Europese ervaringen van de EUCONNEX partners vanuit hun dagelijks juridisch advies, de regeling van geschillen en door hen gevoerde rechtszaken, alsook ingevolge hun actieve medewerking aan conferenties en seminaries.

MET EUCONNEX kunnen onze cliënten bij iedere EUCONNEX-Partner over vele jaren ervaring in de bouwpraktijk en in het vastgoedrecht beschikken.

MET EUCONNEX PROFITEERT ook U van het gebruik van de meest moderne communicatiemiddelen. Het contact en de uitwisseling van informatie verloopt ongecompliceerd, snel, veilig en efficiënt.

EUCONNEX IS ALS EES (Europees Economisch Samenwerkingsverband) ingeschreven bij het handelsregister in Hamburg en de respectieve partnerkantoren zijn actief volgens het voor hen geldend nationaal recht.