Οι συνεργαζόμενοι με την EUCONNEX δικηγόροι, εκτός της συμβουλευτικής τους ιδιότητας, παίρνουν μέρος σε επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύουν άρθρα, έχοντας έτσι στενή επαφή τόσο με την πράξη όσο και με την επιστήμη. Ακολουθεί κατάλογος με ανάλογες δραστηριότητες.

11. Διεπιστημονική διημερίδα οικονομίας των κατασκευαστικών επιχειρήσεων και κατασκευαστικού δικαίου (8/9 Μαΐου 2009)::

Οι δικηγόροι της EUCONNEX έκαναν εισηγήσεις σχετικά με τις νέες εξελίξεις στο κατασκευαστικό δίκαιο, με την επίλυση διαφορών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση διεθνών έργων, στη διαχείριση επιγενόμενων ζητημάτων και στο συμπληρωματικό υπολογισμό.