Ud over den daglige rådgivning bidrager EUCONNEX-partnerne gennem foredrag og publikationer til en tæt kontakt mellem repræsentanter fra praksis og forskning. I det følgende finder De en oversigt over de relevante aktiviteter.

11. tværfaglige konference for driftsøkonomi i byggeri og byggeret (8./9. maj 2009):

EUCONNEX-advokater holder vigtige indlæg om den aktuelle udvikling inden for byggeret, om konfliktløsning ved internationale byggeprojekter samt management og kalkulation af tillægsydelser.