EUCONNEX – VORES NAVN ER VORES PROGRAM: European Construction Law Networking Experts.

EUCONNEX ER ET TYSKSPROGET EUROPÆISK NETVÆRK af højt specialiserede advokatkontorer med specielle fagkompetencer inden for byggeret, arkitekt- og ingeniørret, fast ejendomsret, udbudsretog beslægtede retsområder.

EUCONNEX, DEN EUROPÆISKE ADRESSE FOR BYGGERET: I mange europæiske lande kan vi henvise Deres virksomhed til en erfaren ekspert, som er i stand til at besvare Deres spørgsmål med højeste faglige kompetence og at rådgive Dem i forbindelse med Deres grænseoverskridende projekter i hele Europa på basis af den samlede erfaring hos EUCONNEX-partnerne – på tysk og på de enkelte nationale sprog. EUCONNEX-partnerne rådgiver og repræsenterer både ordregivere og ordretagere i den private og offentlige sektor. For at se, hvilke lande vi er repræsenteret i, klik her eller øverst til højre i menulisten på ”Lande”.

Formidlingen er som serviceydelse for vores klienter gratis og uforpligtende.
Benyt muligheden for en gratis første henvendelse

 


EUCONNEX, VORES FÆLLES MÅL ER at hjælpe vores klienter til at opnå det ønskede resultat gennem vores specielle bygge- og ejendomsretlige nationale og europæiske praksiserfaring og at repræsentere dem optimalt i udlandet.

MED EUCONNEX PROFITERER vores klienter af de nationale og europæiske erfaringer hos EUCONNEX-partnerne i forbindelse med den daglige juridiske rådgivning, mediation og rets- og voldgiftssager samt deres aktive medvirken i faglige konferencer og foredrag.

MED EUCONNEX KAN VORES KLIENTER STOLE PÅ, at samtlige EUCONNEX-partnere har mangeårig erfaring inden for byggepraksis og fast ejendom.

MED EUCONNEX PROFITERER DE OGSÅ af anvendelsen af de mest moderne kommunikationsmidler. Kontakten og informationsudvekslingen sker hurtigt, nemt, sikkert og effektivt.

EUCONNEX ER REGISTRERET SOM EØFG (Europæisk Økonomisk FirmaGruppe) ved handelsregistret i Hamburg, og de enkelte partnerkontorer arbejder i henhold til den respektive nationale lovgivning.